Contact About Disclaimer FAQ Updates Sitemap Inhoud Home
Wetenschap Legendes Archeologie Religie Societies Fraude Conclusies Artikelen Resources Media Forum Blog

Stellingen

Inleiding

Een aantal stellingen geformuleerd door TheReliHunters

Stellingen


- De kerk is een grote hersenspoel gemeenschap is tot in het extreme toe.

- De mensen meer moeten gaan nadenken voor zichzelf en de oorsprong van de bijbel bestuderen, hoe kan je in iets geloven als je de oorsprong van het verhaal niet kent, dit lijkt ons onmogelijk.

- Er is niet één storie in de bijbel te vinden die niet afwijkt van wat er daadwerkelijk gebeurde, los van stukken die figuurlijk gelezen moeten worden uiteraard.

- De bijbel is niet het woord van God.

- Genesis is overgenomen en ge-edit uit diverse Sumerische mythen. zie Mythen

- Moses had contact met Yethro (schoonvader) en niet met God bij de Horeb berg. zie Moses

- De Rode zee is vrij gemaakt van water voor een zeker deel door een zeer sterke oosten wind, dit is een natuurverschijnsel en onderzocht door de wetenschap. Meer

- De Ark des verbonds was een Egyptisch artefact en in essentie zogemaakt dat het de werking van een condensator had en supergeleidende eigenschappen had. De kist werd opgeladen met hoge stroom en spanning wat gevaarlijk kon zijn, vandaar dat de mannen die hem moesten vervoeren etc gekleed waren in kleding die hun deed ontladen. De Ark werkte gewoon volgens puur natuurkundige wetten en had niets boven natuurlijks. zie Exodus

- Jesus was in een huis geboren en niet in een stal, mogelijk zelfs in een grot even voor Bethlehem. Meer

- Het volgen door de Magi uit het oosten van een ster is onmogelijk ! Meer

- De Magi kwamen uit Perzie en dachten dat Jesus de gereincarneerde Mithra was. zie mythes

- Jesus vader is onbekend en geboren bij Maria die nog erg jong was en de vader was onbekend. Meer

- Het concept van Geboren als zoon van God bij een maagd en Messiah, wonderen, dood, opstaan en hemelvaart zijn concepten die afkomen van de Mithra mythe uit Persie die deze mythe weer heeft overgenomen van een oude Indiase mythe. zie mythes

- In de Gospels komen veel tegenstrijdige verhalen voor, Marcus, Lucas, Johannus, Meer

- Jesus heeft geen wonderen verricht, wonderen bestaan niet. Meer

- Jesus is niet overleden aan het kruis en opgestaan en naar de hemel gevaren, dit is onmogelijk ! Meer

- Ten hemel gaan (overgaan naar hiernamaals) in fysiek lichaam is onmogelijk en nog nooit voorgekomen. Een
mens gaat na zijn overlijden met het astrale lichaam die losgekomen is van zijn lichaam naar het hiernamaals. ( Paranormale verschijnselen BDE,BLE,) zie paranormale verschijnselen.

- De meeste teksten in de bijbel moeten symbolisch uitgelegd worden.

- De bijbel is een fraude vanwege alle redenen opgesomd in Wat is er mis met de bijbel ? zie Wat is er mis met de bijbel ?

- God, Satan, (Aarts) Engelen, Demonen etc zijn allen door de mens verzonnen concepten en werden door de loop der jaren in aard aangepast en doorgegeven. Oorspronkelijk zijn deze concepten waarschijnlijk alleen figuurlijk bedoelt geweest, de personificatie van bep. begrippen en dingen die men geloofde in een ''persoon'' met name in een Goddelijk persoon dan wel een Duivel vanwege een begrip in dualisme. zie concepten

- Mischien dat er een soort van Al bewustzijn is in het heelal, een spiritueel iets want het heelal kan niet uit niets onstaan zijn. Los hiervan gezien, God zoals religie en gelovigen deze weergeven in de bijbel en in het algemeen bestaat niet, dit is echter een door de mensen zelf bedacht concept een al duizenden jaren oud idee en telkens aangepast. zie Kosmos / Voor de tijd.

- De mythe van de van God geboren zoon, verlosser, mesias, voor de mens gestorven en opgestane en ten hemel gerezen personages die door vele culturen overgenomen zijn, zijn uiteindelijk in de Gospels over het werkelijke verhaal van Jesus heengelegd zodat het leek dat hij de reincarnatie was van de vorige versies van deze personen in de mythe wat men ook geloofde dat dat het geval was. Voor kerk politieke redenen heeft de kerk er echter zijn eigen interpretaties aan gegeven. zie Mythen

- De mythe van de Messias komt oorspronkelijk uit India en is via Persie en Griekenland en Egypte naar
bijbelse tijden gekomen. Zoek op Mithra, Dionysus, Attis, Horus, Jesus. zie Mythen

- Maria Magdalena als een hoer voorgesteld in de bijbel wat ze echter niet was, ze was getrouwd met Jesus en heeft kinderen grootgebracht die de Bloedlijn der koningen hebben voortgezet. Ze is erg bekend geworden in Frankrijk waarnaar zij is gevlucht. Ze werd ook wel de zwarte madonna genoemd. zie Maria Magdalena

- Het Canaan trouwfeest was het trouwfeest van Jesus en Maria Magdalena, in dit verhaal komt ook de wonderbaarlijke wijnvermeerdering voor, water werd wijn. Natuurlijk is water niet omgezet in wijn want dit is onmogelijk er is hier echter een heel nuchtere verklaring voor. zie Jesus storie.

- Het laatste avondmaal is een communie traditie die al langere tijd voor Jesus tijd werd uitgevoerd, het is dus een zeer oude traditie en mogelijk terug gaand naar Sumerische tijden.

- Jesus is al vanaf jongs af aan bekend geworden met de tradities en leringen van de Essenen te Qumran en was een leraar vanuit deze sekte en bekend met genezingen met kruiden etc.

- In 325 na Christus is te Nicea door Emperor Constantine vastgelegd dat vanaf dat moment er nog maar één God was en dat Jesus voorgesteld zal worden als zijn zoon en gestorven is voor de zonde van de mensen enfin het hele bekende verhaal. Deze doctrine is officieel vastgelegd in een kerkelijk degree en een paar honderd jaar geratificeerd.

- Er is bijbel archeologische fraude gepleegd, een voorbeeld hiervan is de bonebox de Osuari van Jesus en zijn familie die gevonden zou zijn in hun familiegraf. De lijkwade van Turijn kan ook niet anders dan fraude zijn daar Jesus niet gestorven en opgestaan is uit de dood maar bijkwam uit een coma opzettelijk veroorzaakt om hem ''dood'' te kunnen verklaren. zie archeologie fraude

- Paranormale verschijnselen bestaan en er zijn vele voorbeelden hiervan maar ze hebben echter niets met de duivel te maken. zie paranormale verschijnselen

- Het bovennatuurlijk bestaat niet want er is niks boven de natuur in de kosmos.

- De aarde en het zonnestelsel alsmede alle sterrenstelsels in het heelal zijn gevormd door astronomische processen en komen voort uit kwantum mechanische werking. Het is niet een kreatie van God en zeker niet in de directe letterlijke zin des woords zie kosmos.

- Bewustszijn is universeel en ieder stukje bewustzijn in ieder van ons en in plant en dier en mogelijk ''dode'' materie is een deel van het universele superbewustzijn en de delen vormen samen dit Al bewustzijn, dit kunnen we ''Al dat is '' God etc noemen. zie kosmos

- Opstanding en hemelvaart en tweede geboorte etc moeten figuurlijk beschouwd worden. zie symbolisme

- Mysteries bestaan niet, dit zijn onbegrepen verschijnselen of gebeurtenissen door de mens of door de wetenschap nog niet verklaard.

- Er zal geen terugkeer van Jesus plaatsvinden in de toekomst. Jesus was al teruggekeerd tijdens zijn leven omdat hij zich moest afzonderen van zijn verloofde Maria Magdalena volgens priesterlijke huwelijkse regels.

- De ''Eindtijd'' en ''Rapture'' zullen nooit en te nimmer plaatsvinden, dit is een niet bestaand concept en leeft alleen in de hoofden van de gelovigen als gevolg van extreme hersenspoeling.

- De wereld zal nooit vergaan als zodanig of er moet een zonneexplosie komen die het hele zonnestelsel opslokt maar dit gebeurt hooguit over vele miljoenen jaren. De natuur kan echter door astronomische processen verstoord worden met name door het neerkomen van kometen en asteroiden. De natuur van de aarde zal zich ten alle tijden proberen te herstellen. Dat God de wereld zal doen vergaan en welke zin we dat ook moeten voorstellen is een idee dat totaal geen basis heeft en alleen een on rationeel concept en berust op pure flauwekul. zie kosmos

- De Bijbel is het beste bewijs dat de God die de religie zich voorstelt niet bestaat.