Contact About Disclaimer FAQ Updates Sitemap Inhoud Home
Wetenschap Legendes Archeologie Religie Societies Fraude Conclusies Artikelen Resources Media Forum Blog

Jezus

http://www.allaboutjesuschrist.org/dutch/wonderen-van-jezus.htm

De zogenaamde wonderen van Jezus. Volgens de website waar ik de lijst vandaan heb weten we dat hij die dingen echte gedaan heeft vanwege de ooggetuigenverslagen van vier evangelie schrijvers die 35 wonderen hebben opgetekend. Ik neem aan dat het hierbij gaat over Marcus, Lucas, Johannes en Mattheus. Geen van deze 4 lieden was apostel van Jezus dus ook niet aanwezig als ooggetuigen. Het is ten tweede helemaal niet bekend en zeker wie deze evangeliën-Gospels geschreven heeft en wanneer. Johannes is ten eerste zeer afwijkend van de andere drie en Lucas en Mattheus hebben een groot deel van Marcus of van een gemeenschappelijke brontekst.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wonderen_van_Jezus

Wikipedia beschrijft wonderen op de volgende manier: Wonderen zijn de bovennatuurlijke verrichtingen van Jezus zoals vermeld in de evangeliën. De wonderen worden in vier groepen onderverdeeld: Genezingen, uitdrijvingen, opwekkingen uit de dood en beheersing van de natuur.

Johannes 21:25 ''Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden''

''In Marcus, Mattheüs en Lucas weigert Jezus wonderbaarlijke tekenen te geven van zijn gezag''

(note: Ik denk eerder dat de wereld te klein zou zijn om alle Christelijke geloofsonzin die er verspreid

word te beschrijven in boeken inclusief het verhaal zoals het werkelijk heeft plaatsgevonden. En logisch dat hij weigert tekenen te geven, ten eerste had hij helemaal geen gezag want daar was hij niet bevoegd toe en ten tweede wijst dit er duidelijk op dat hij  helemaal geen tekenen (wonderen) kon geven, nee dat is niet zo verwonderlijk (no pun intended) want mensen, dus ook Jezus, kunnen niet toveren, toveren bestaat niet dus wonderen ook niet dus hier hoeven we niet over te discussiëren het is allemaal religieus gewauwel.)

 

Volgens vrijzinnige christenen gaat het om symbolische verhalen. Wonderen zijn per definitie onwaarschijnlijk. Historici word vermeld in wiki kunnen de verhalen bevestigen noch weerleggen bij gebrek aan gegevens, dus bewijs. Een en ander is dus niet bewezen en waar denken de Christenen hun overtuiging van het bewijs dan vandaan te halen ? Ze halen hun ''bewijs'' uit de Gospels maar die zijn achteraf geschreven en ten tweede moeten die op bep. punten niet letterlijk gelezen worden maar symbolisch want het is opgeschreven in code welke alleen voor een bepaalde groep mensen in die tijd begrepen werd en voor anderen verhuld bleven. Er zijn voorbeelden genoeg om aan te geven dat Jezus dit zelf gezegd heeft en waarom de gelovigen in dit geval gewoon de woorden van Jesus niet aannemen en in andere gevallen wel is therelihunters volstrekt onduidelijk.

 

Merriam Webster woordenboek "een buitengewone gebeurtenis die een manifestatie is van goddelijke interventie in menselijke aangelegenheden, of als een extreem bijzondere of ongewone gebeurtenis, feit, of prestatie".

Volgens de Biblical Studies Foundation is een mirakel "een ongewone en significante gebeurtenis (teresa) die de werking van een bovennatuurlijke actor (dunamis) vereist en die wordt uitgevoerd om de authenticiteit van het bericht of de boodschapper (semeion) te bevestigen." een gebeurtenis beschrijft die buiten het domein van de natuurwetten plaatsvindt, en die een voordelig

resultaat als gevolg heeft. Tijdens de drie jaar van Zijn openbare bediening op aarde, verrichtte Jezus

mirakels die blijk gaven van Zijn vermogen om te genezen, de elementen te bedwingen, de uitkomst van onze inspanningen te beïnvloeden, en zelfs om de doden op te wekken. Al Zijn wonderen vonden plaats buiten de grenzen van de natuurwetten, en zij hadden allemaal een voordelig effect.

 

‘’Wonderen van Jezus - Welke Lessen Kunnen We Hier Nu van Leren? Als we nu eens alleen naar het eerste wonder van Jezus kijken, zoals vastgelegd in Johannes 2:1-11, dan leren we een heleboel over deze unieke Man. Ten eerste, hoewel Hij God was en "een missie" te vervullen had,

nam Hij toch de tijd om een bruiloft bij te wonen. Jezus hield van mensen; Hij kwam om Zich onder de mensen te begeven en hen te redden. Ten tweede veranderde Jezus op verzoek van Zijn moeder water in wijn. Verwachtte Maria van Hem dat Hij een wonder zou verrichten? We weten dit niet, maar we kunnen uit deze verzen wel opmaken dat Maria duidelijk op haar Zoon vertrouwde en er in geloofde dat Hij een pijnlijke situatie recht kon zetten.’’

Note: Jezus veranderde helemaal geen water in wijn, er was wijn zat en Jezus brak de regels en wilde ook dat mensen die geen wijn mochten drinken volgens de priester regels wijn laten drinken en liet i.p.v. water wijn aanrukken in dezelfde vaten als water en sommigen dachten hierdoor dat hij water veranderde in wijn maar dit blijkt dus helemaal niet waar te zijn, maar ja wisten hun veel. Op een of andere manier is dit misverstand jaren later achteraf in de Gospel opgeschreven als een wonder. Pijnlijke situatie ? Wat voor pijnlijke situatie heeft deze site het over ? Verwachtte Maria van hem een wonder ? Wat is dit allemaal voor giswerk ?

 

‘’Ten derde, wanneer Jezus een wonder verrichtte etaleerde Hij Zijn macht over de natuur. ‘’

Note:  Niemand heeft macht over de natuur dus ook Jezus niet. Het weer is alleen te beïnvloeden met Chemtrail planes en Haarp systemen.

 

‘’Johannes vertelt ons dat de apostelen in Hem geloofden toen zij dit zagen. Jezus nam ook geen genoegen met heel gewone wijn, maar veranderde het water in de best mogelijke soort wijn, en toonde hiermee dat Hijzelf een Man was die gevuld is met plezier in het leven.’’

Note: Oh het moet toch niet mooier worden zeg, Jezus nam geen genoegen met heel gewone wijn en daarom ging hij water veranderen in de best mogelijke wijnsoort. Yep right hoe weet hij wat de best mogelijke soort is en hoe denken jullie dat dit toveren in zijn werk gaat ?  Gelovigen hebben duidelijk een wijn maak cursus nodig om te weten wat er bij komt kijken om wijn te maken, druivensap en gist en een hoop tijd. Water is H2O en je krijgt geen druivensap en alcohol wat gevormd word door gisting van de sap in dat water door te roepen abracadabra of met je hand over de kruik te gaan dus dit is de grootste lulkoek die je maar kan verzinnen  ‘’.Ja maar God kan alles’’, yea right en ik ben Sinterklaas of de Kerstman oh ja en vergeet de kabouters niet.

‘’Heb jij overal naar de waarheid gezocht, maar Christus steeds maar aan de kant geschoven? Geloof jij dat Jezus de Zoon van God is? Dacht jij wellicht dat het leven saai en loom is als je

een Christen bent? Jezus wil dat je gelooft zoals Zijn discipelen deden, en dit is zonder twijfel een

dynamische, opwindende en leven veranderende ervaring.’’

Note: Ja heb naar de waarheid gezocht en de conclusie is dat de waarheid die religie voorhoud NIET de waarheid is doe je eigen onderzoek en find out. Ik ga verder niet op deze flauwekul in.

‘’Verricht Jezus vandaag de dag nog steeds wonderen? We zien Hem immers niet fysiek in ons midden - of wel?

Kennen we iemand die genezen is of wiens leven getransformeerd is door een relatie met Christus? Dan heb je zelf een hedendaags mirakel van Christus waargenomen. ‘’

Note:  Nee Jezus verricht heden ten dage geen wonderen, wonderen bestaan niet en hebben nooit plaatsgevonden dus nu ook niet en zeker niet vanuit Jezus. Een zgn. relatie met Christus is flauwekul en is een illusie. Er is nog nooit iemand genezen door Christus.

 

 

 

Wonderen van Jezus: De Lijst

 

    Veranderde water in wijn (Johannes 2:1-11)

    Note:  Er was wijn zat en op verzoek van Jezus werd er meer wijn gehaald en ook mensen met een niet priesterlijke status mochten van hem wijn drinken wat eigenlijk tegen de regels was. Jezus lapte wel meer regels aan zijn laars, ten tweede het was zijn bruiloftsfeest.

    Genas de zoon van een edelman (Johannes 4:46-54)

    Bevrijdde een man in de synagoge van demonische geesten (Marcus 1:21-28; Lucas 4:31-37)

     Note:  Demonische geesten ?

    Genas de schoonmoeder van Petrus (Marcus 1:29-31; Lucas 4:38-39; Mattheüs 8:14-15)

    De eerste twee netten met vis en de roeping van Zijn eerste discipelen (Lucas 5:1-11)

    Note: Wat is er met netten met vis ?  Het gaat hierbij niet om vissen maar om mensen die op de gebruikelijke manier niet gedoopt mochten worden die werden eerst ‘’gevangen’’ in netten waarna ze gedoopt werden in de boot, de boot waar Jezus over de stijger naar toe liep.

    Hij zuiverde een melaatse (Marcus 1:40-45; Mattheüs 8:1-4)

    Note:  Geneeskundige kennis van Jezus werd gebruikt om mensen te genezen maar bij de melaatse  The lepra lijder dus ging het om een symbolische status verhoging in de priestergemeenschap.  Conclusie dit is helemaal geen wonder.

    Genas een verlamde man (Marcus 2:1-12; Mattheüs 9:2-8; Lucas 5:17-26)

Note:  Jezus  zal wel weer gebruik hebben gemaakt van zijn geneeskundige kennis opgedaan bij de Essenen. Wonderen bestaan niet.

    Genas de man bij Betzata (Johannes 5:1-15)

    Genas een man met een verschrompelde hand (Lucas 6:6-11; Mattheüs 12:9-13; Marcus 3:1-5)

    Genas de dienaar van de Centurion (Lucas 7: 1-10; Mattheüs 8:5-13)

    Wekte de zoon van de weduwe op uit de dood (Lucas 7:11-16)

Note:  Opwekken uit de dood bestaat niet, de zoon zal wel in coma verkeert hebben of een bijna dood ervaring hebben gehad, hartstilstand en door middel van hartmassage weer bij zijn gekomen.

    Dreef een stomme en blinde geest uit (Lucas 11:14-26; Mattheüs 12:22-32; Marcus 3:22-30)

Note:  Uitdrijven van geesten ?  Ha wat een flauwekul.

    Bracht een storm tot bedaren (Marcus 4:35-41; Mattheüs 8:18-27; Lucas 8:22-25) Op de zee van Galilei voeren Jezus en zijn apostelen in een ferme storm, Jezus bedaarde de storm en stelde de inzittenden van de boot tot rust.

Note:  Storm tot gebaren brengen is onmogelijk en op het meer van Galilei stormt het niet zodanig dat je er niet meer kunt varen, ten tweede geen reden tot paniek de kust is zeer dichtbij. Het is een meer en geen zee.

    Genas een man die bezeten was van demonen in het gebied van de Gadarenen  (Marcus 5:1-20; Mattheüs 8:28;

Note:  Bezeten van demonen ?  Goh iedereen daar leek wel bezeten te zijn plotseling. Wat een flauwekul.  Mogelijk een geval van Schizofrenie of iets dergelijks. Het ging hierbij een man die 9 demonen had, Jezus verjoeg de demonen in varkens die vervolgens de Cliff afsprongen in het water en verdronken.  Sinds wanneer leefden er varkens in Israël ?

Lucas 8:26)

    Genas een vrouw met een bloedprobleem (Marcus 5:25-34; Mattheüs 9:18-26; Lucas 8:40-56)

Note: Wederom gebruik maken van geneeskundige kennis.

    Deed de dochter van Jaïrus opstaan uit de dood (Marcus 5:21-43)

Note:  Op laten staan uit de dood is onmogelijk.

    Genas twee blinde mannen (Mattheüs 9:27-31)

Note:  Geneeskundige kennis gebruikt om de man wellicht lijdend aan staar ofzo weer een beetje te laten zien.  Blind is blind, als die man hersenblind zou zijn dan is hij helemaal niet te genezen.

    Dreef een geest uit (Mattheüs 9:32-34)

Note:  Oh daar gaan we weer, nonsens.

    Voedde 5,000 mensen met vijf broden en twee vissen (Johannes 6:1-14; Mattheüs 14:13-21; Marcus 6:32-44; Lucas 9:10-17)

Note:  Deze Gospel passage dient niet letterlijk genomen te worden.  Er is hier geen sprake van vermeerdering van voedsel. Het is een priesterlijk ritueel om bep. Groep mensen een priesterlijke status toe te kennen en symbolisch werd zo iemand eerst brood en vis overhandigd en het ging misschien maar om 10 mensen en zeker niet 5000 / 4000 wat symbolisch stond voor een groot aantal mensen die hij die status voortaan toekende. Conclusie geen wonder.

    Liep over water (Mattheüs 14:22-33; Johannes 6:15-21; Marcus 6:45-52)

Note:  Er was geen sprake van dat Jezus over water liep hij liep over een stijger naar een boot waar hij de doop zou gaan verrichten op de pas ‘’gevangen’’  ‘’vissen’’. Neem deze passage niet letterlijk maar figuurlijk. Moeilijk he ?

    Verloste de dochter van een Kanaänitische vrouw (Mattheüs 15:21-28)

Note:  Oh well weer zo’n bezetene ? Wat hebben die mensen gedaan dat ze ineens allemaal bezeten waren ? Ging het hier niet toevallig om Maria Magdalena die van 7 demonen bezeten was ? Dit heeft een symbolische betekenis en de demonen waren een soort van juryleden waarbij Maria onder toezicht stond voor een bepaalde tijd, na deze tijd werd dit toezicht door Jezus afgesloten.

    Genas een doofstomme man (Marcus 7:31-37)

Note: Geneeskundige kennis gebruikt.

    Voedde meer dan 4,000 mensen (Marcus 8:1-10; Mattheüs 15:32)

Note: Idem dito zelfde verhaal bij 5000 mensen. Symbolisch en geen wonder. Brood en vis vermeerderen is onmogelijk, waar komt dat brood en vis vandaan ? Oh tovenarij ?

    Genas de blinde man in Betsaïda (Marcus 8:22-26)

    Dreef demonen uit een krankzinnige jongen (Marcus 9:14-29; Mattheüs 17:14-21; Lucas (9:37-42)

    Haalde een munt uit de bek van een vis (Mattheüs 17:24-27)

Note:  OH wat een wonder, een vis hapt een munt die in het water ligt en Jezus bevrijd hem van de munt. Wow wat een wonder.

    Genas een man die blind geboren was (Johannes 9:1-41)

Note: Onmogelijk om iemand die blind geboren is te genezen.

    Genas een vrouw die al 18 jaar lang krom liep (Lucas 13:10-17)

Note:  Geneeskundige kennis toepassen.

    Genas een man met waterzucht (of oedeem) (Lucas 14:1-6)

Note : Geneeskundige kennis toepassen.

    Hij wekte Lazarus op uit de dood (Johannes 11:1-46)

Note: Lazarus = Simon Zelote.   Het was een symbolische opstanding uit  ‘’de dood’’ en niet letterlijke. Lazarus was niet dood, het was een ritueel, wisten die omstanders veel die het onthouden hebben of later opgeschreven hebben.

    Hij zuiverde tien melaatsen (Lucas 17:11-19)

Note:  Wederom dit is een symbolisch ritueel toegepast op mensen met de status ‘’Melaatse’’ ze waren niet melaats maar dit was een status,  er werden codes gebruikt in de Gospels voor mensen met een bep. Status.  Melaatse, Weduwe, Vissers, Vissen, Engel, Messias,  Donder en bliksem etc.

    Genas de blinde Bartimeüs (Marcus 10:46-52)

    Vervloekte de vijgenboom (Marcus 11:12-26)

Note: Vervloeken is onmogelijk en zeker geen boom, wat heeft de boom verkeerd gedaan dat Jezus het moest vervloeken ? Wat een flauwekul. 

    Genas het oor van Malchus (Lucas 22:49-51)

Note:  Toepassen van geneeskundige kennis.

    Een tweede net met vissen (Johannes 21:1-12)

Note:  Wederom een figuurlijke passage. Het gaat niet om Vissen maar om ‘’Vissen’’ you got it ?

 

Verbazingwekkende Wonderen: Bovennatuurlijke Interventie in een Natuurlijke Wereld

Verbazingwekkende wonderen zijn gebeurtenissen die door de interventie van een bovennatuurlijke actor in de natuurlijke wereld tot stand worden gebracht. Door de Bijbel heen worden wonderen door God gebruikt om Zijn goddelijke macht en autoriteit over de mens en de natuur visueel te representeren. Nu en dan geeft God ook aan Zijn volgelingen de macht om wonderen te gebruiken om de authenticiteit van hun aanstelling als onderwijzers en schrijvers in Zijn naam te bevestigen. In de Evangelie-verslagen van het Nieuwe Testament gebruikte Jezus mirakels om de profetie van het Oude Testament te vervullen en om Zijn godheid te bevestigen.

Verbazingwekkende Wonderen: Het Opheffen van de Natuurwetten is Niet Onredelijk Verbazing wekkende wonderen worden in het Nieuwe Testament van de Bijbel door vier Griekse woorden aangeduid:

Semeion (een "teken"), Erga ("werken"), Dunameis ("machtige werken"), and Terata ("mirakels"). Omdat wonderen buiten het domein van materialistische en mathematische verklaringen vallen, kan de mens hier niet de eer voor opstrijken. Daarom zijn wonderen, per definitie, een proclamatie van de aanwezigheid, de autoriteit, de macht en de glorie van een bovennatuurlijke God.

Het opheffen (of het schenden) van natuurlijke wetten zoals dit in Bijbelse mirakels plaatsvindt is

feitelijk niet anders dan wat we dagelijks om ons heen waarnemen. Er bestaan inherente natuurlijke krachten die worden voorgesteld door de wetten van de natuurkunde, chemische eigenschappen en mathematische formules, en er bestaan bewust uitgeoefende krachten die met de natuurlijke krachten kunnen samenwerken of deze kunnen tegenwerken. Bijvoorbeeld, de wetten van de zwaartekracht die een steen op de grond houden worden niet opgeheven (of geschonden) wanneer een jongetje de zwaartekracht tegenwerkt door een grotere fysieke kracht op de steen uit te oefenen door deze op te pakken en weg te werpen. Hetzelfde logische concept is waar

wanneer we Jezus op het water zien lopen of water in wijn zien veranderen. Hij oefent slechts een bewuste kracht uit, die zich buiten het domein bevindt dat we binnen onze vier materiële dimensies kennen als de natuurwetten.

Het komt er op neer dat de wetten en formules die de grondslag vormen voor het complexe universum door de mens, die in datzelfde universum leeft, zijn "geïnterpreteerd". De universele aanname van de mensheid is dat de wetten en formules die inherent zijn aan het universum ook door het natuurlijke universum zelf zijn gecreëerd en exclusief hierdoor worden beheerst. Maar wanneer we het potentieel voor een bovennatuurlijke dimensie vaststellen, dat zich buiten onze zichtbare en bekende natuurkrachten bevindt, dan begrijpen we de mogelijkheid (en uiteindelijk, de realiteit) van fenomenen zoals wonderen. Veel wetenschappers wijzen de Bijbelse mirakels af omdat zij hierop geen wetenschappelijke proeven zoals observatie en replicatie kunnen toepassen. Maar, een wonder zoals de herrijzenis van Jezus is per definitie een gebeurtenis zonder precedent. Geen enkele wetenschapper kan deze gebeurtenis in een laboratorium herhalen. Daarom kan de "wetenschap" niet het laatste woord zijn wat betreft de historische geloofwaardigheid van Bijbelse mirakels.

Net als dit geldt voor andere historische gebeurtenissen, zou de geloofwaardigheid van een Bijbels mirakel beschouwd moeten worden in overeenstemming met de standaardregels voor bewijsvoering, waarin factoren zoals de betrouwbaarheid van het vastgelegde verslag en de geloofwaardigheid van de ooggetuigen van de wonderbaarlijke gebeurtenis in overweging moeten worden genomen. Wanneer we oprecht speurwerk verrichten, dan ontdekken we dat de ooggetuigen van de wonderen van Jezus competent waren, en hun getuigenissen betrouwbaar. Op de eerste plaats waren veel van de getuigen nog steeds in leven toen de geschreven verslagen

hierover werden gepubliceerd en verspreid. We weten nu dat er een relatief korte periode verstreek tussen de wonderen van Jezus en het schrijven van de Evangelie-verslagen. Deze tijdsperiode was niet lang genoeg om de ontwikkeling van mythen toe te staan. Veel ooggetuigen waren nog steeds in leven om elk onwaar of legendarisch verslag over mirakels te ontkrachten. Ten tweede waren de ooggetuigen van de mirakels slechts eenvoudige, oprechte mensen. De historische verslagen tonen aan dat de apostels en veel van de discipels als geloofwaardige en betrouwbare ooggetuigen werden beschouwd. En nog frappanter: al deze ooggetuigen waren meer bereid om hun leven op te geven dan om hun getuigenis te ontkennen. Ten derde waren er ook veel vijandige getuigen over het leven en de wonderen van Jezus. De verslagen laten zien dat geen enkele van de Joodse religieuze leiders de mirakels die zij zagen betwistten. In plaats daarvan zagen zij de wonderen van Jezus als een bedreiging, en zij concentreerden zich op het ten einde brengen van de miraculeuze openbare

bediening van Jezus.

 

‘’Verbazingwekkende Wonderen: Beoordeel Deze Zelf Verbazingwekkende wonderen kunnen niet worden weggecijferd als een wetenschappelijke vooronderstelling wanneer we vaststellen dat het bestaan van een bovennatuurlijke Schepper mogelijk is.’’

Note :  Er is niks verbazingwekkends aan deze ‘’wonderen’’ en kunnen allen verklaard worden. Dat is het hem nu juist dat is helemaal niet vastgesteld en nog nooit bewezen of ook maar aangetoond.  Wetenschap heeft vastgesteld dat het niet om wonderen gaat want dit is onmogelijk en de wetenschap hoeft het ook niet te bewijzen, de kerk moet het bewijzen en dat kunnen ze niet, zij maken de claim en the burden of proof  is upon them.

 ‘’Wanneer we de mogelijkheid van het bestaan van God accepteren, dan moet elke miraculeuze gebeurtenis net als elke andere historische gebeurtenis worden beoordeeld, gebaseerd op de standaardregels voor bewijsvoering en ooggetuigenverslagen. De wonderen van Jezus zijn misschien wel tegenstrijdig met onze ervaringen in de 21e eeuw, maar dat betekent niet dat deze tegenstrijdig waren met de ervaringen van hen die hiervan ongeveer 2000 jaar geleden getuige waren. Vandaag de dag geloven we talrijke feiten en gebeurtenissen die zich buiten onze ervaringswereld bevinden, puur gebaseerd op de betrouwbare en geloofwaardige getuigenis van anderen.’’

Note:  Waarom zouden we de mogelijkheid van het bestaan van God accepteren, door het als de gelovigen maar klakkeloos aan te nemen ?  Er zijn geen miraculeuze gebeurtenissen in de bijbel te vinden.

 

http://www.allaboutgod.com/dutch/common/response-emails.php?reference=Response-form-about-us

Op deze website ook een pagina over de Chronologische bijbel.

   http://www.allaboutgod.com/dutch/bible/chronologie.htm

De inleiding tekst geeft het volgende weer. ''Een opsomming van events in algemene chronologische volgorde. Hoewel de beschreven gebeurtenissen door middel van Goddelijke openbaring in de geschiedenis verankerd zijn, is het niet altijd mogelijk om met zekerheid vast te stellen wanneer elke gebeurtenis precies plaatsvond.''

(Note: Door middel van Goddelijke openbaring in de geschiedenis verankerd ? Waar slaat dit op, wat een onzin zeg ! Er niets vastgelegd door Goddelijke openbaring. De bijbel is door mensen geschreven voor een deel in de tijd van de gebeurtenissen zelf en voor groot deel NT Gospels 60 tot 300 jaar later waarbij de originele teksten zijn aangepast en bij verzonnen. De meeste bible scholars zijn het er over eens dat de bijbel NIET Gods woord is en dat is logisch want dit kan ook niet daar hoef je geen onderzoek naar te doen dat kan ik u zo al vertellen.)

 

http://www.biblegateway.com/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=30